Paris — New York
<
>
livres Louise Bourgeois Louise Bourgeois

Louise Bourgeois

Collectif
29 x 25 cm (11 7/16 x 9 7/8 in)
160 pages
Phaidon
ISBN: 978-0-714-841-229