Paris — New York
oeuvres Sans Titre Kiki Smith

Sans Titre

Kiki Smith
Glazed lava and blackened sandstone, 2008
157 5/8 x 98 2/4 in