Paris — New York
<
>
oeuvres Kiki Smith 1993 Kiki Smith

Kiki Smith 1993

1993
Intaglio in 2 colors on Japanese Ecizen Kouzo-Kizuki paper
185,5 x 93 cm (73 x 36 1/2 in)

Other artworks by the artist