Paris — New York
oeuvres Sans titre Kiki Smith

Sans titre

Kiki Smith
Ektacolor print ;Edition 2 of 3, 1992 - 1995
23 5/8 x 15 3/4 in