Paris — New York
oeuvres Sans titre Kiki Smith

Sans titre

Kiki Smith
Ektacolor print ;Edition 1 of 3, 1992 - 1995
15 3/4 x 23 5/8 in