Paris — New York
oeuvres Intestine Kiki Smith

Intestine

Kiki Smith
Gouache sur papier noir, 1988
66 x 51 cm