Paris — New York
oeuvres Sans Titre Kiki Smith

Sans Titre

Kiki Smith
Lave et oxyde noir, 2008
400 x 250 cm