Paris — New York
<
>
oeuvres Kiki Smith 1993 Kiki Smith

Kiki Smith 1993

1993
Gravure en 2 couleurs sur papier japonais Ecizen Kouzo-Kizuki
185,5 x 93 cm

Autres œuvres de l’artiste