Paris — New York
oeuvres Sans titre Kiki Smith

Sans titre

Kiki Smith
Ektacolor print ;Exemplaire 2/3, 1992 - 1995
40 x 60 cm