Paris — New York
estampes Gift Kiki Smith

Gift

2012
Photopolymère
13 exemplaires
38 x 45,5 cm