Paris — New York
oeuvres Io (Standing) Kiki Smith

Io (Standing)

Kiki Smith
Porcelain ;Edition 13/13, 2005
16 15/16 x 4 5/16 x 4 5/16 in