Paris — New York
oeuvres Io (Standing) Kiki Smith

Io (Standing)

Kiki Smith
Porcelaine ;Exemplaire 13/13, 2005
43 x 11 x 11 cm