Paris — New York
oeuvres Sans titre Kiki Smith

Sans titre

Kiki Smith
Oil on panel, 1981
13 x 20 in