Paris — New York
oeuvres Sans titre Kiki Smith

Sans titre

Kiki Smith
Huile sur panneau, 1981
33 x 50,8 cm