Paris — New York
oeuvres Mermaid Kiki Smith

Mermaid

Kiki Smith
Bronze ; Exemplaire 11/13, 2000
30 x 18,5 x 14 cm