Paris — New York
oeuvres Untitled Kiki Smith

Untitled

Kiki Smith
Huile sur panneau, 1981
33 x 50,8 cm