Paris — New York
<
>
oeuvres Respite Kiki Smith

Respite

2017
Bronze
3 exemplaires + 1 EA
43 x 35,5 x 28 cm
# W23235